Duodecim etsii aktiivisia kollegoja seuran luottamustehtäviin

3.9.2018

Ilmianna Duodecim-toimija
 
Etsimme aktiivisia D-henkisiä kollegoja ehdolle seuran luottamustehtäviin. Valtuuskunta tekee varsinaiset valinnat kokouksissaan vaalivaliokunnan valmistelun tulokset kuultuaan. Vaalivaliokuntaan kuuluu kymmenen valtuuskunnan jäsentä. Seuran yhdistys- ja henkilöjäseniltä tulleet ehdotukset ovat ehdottoman tärkeitä vaalivaliokunnan valmistelutyössä.

Voitte ehdottaa henkilöä määrättyyn tehtävään tai vain ”ilmiantaa” mahdollisia uusia D-toimijoita. Etsimme motivoituneita kollegoja mahdollisimman moni- ja tasapuolisesti erilaisilta ja eri vaiheissa olevilta lääkärinurilta, kliinisen työn ja tutkimuksen piiristä, eri erikoisaloilta, erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta ja koko Suomesta. Valittavilla henkilöillä tulee olla innostuksen ja D-henkisyyden lisäksi mahdollisuus käyttää aikaa seuran tehtäviin.
 
Seuraavan kerran luottamushenkilövalintoja tehdään 14.12.2018 valtuuskunnan syyskokouksessa Duodecimin sääntöjen mukaisesti. Silloin valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja (Leo Niskanen toiminut puheenjohtajana joulukuusta 2017) sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (Ari Ristimäki, Kirsi Kiukaanniemi, Heikki Löppönen). Ari Ristimäki on toiminut verkostovaliokunnan puheenjohtajana. Lisäksi valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle Suomen Lääketieteen Säätiön 12-jäseniseen neuvottelukuntaan. Jäsenkausia voi olla korkeintaan kaksi. Kahdeksasta Duodecimin edustajasta ovat erovuorossa Leena Niemistö (2 kautta), Leo Niskanen (2 kautta), Juha Metso (1 kausi) ja Veli-Matti Kosma (1 kausi).

Suomen Lääketieteen Säätiön stipendivaliokuntaan valitaan jäsenet erovuoroisten (Mikael Fraunberg, Arja Helin-Salmivaara, Mikko Pakarinen) tilalle. Heidät voidaan suostumuksen perusteella valita myös uudelleen.

Seuran koulutus-, viestintä- ja verkostovaliokunnat uusiutuvat jatkuvasti. Vastaamalla tähän tiedusteluun ja esittämällä aktiivisia toimijoita saadaan tieto välitettyä valiokuntiin ja seuran hallitukselle tulevia valintoja varten. Aktiivinen valiokuntatyöskentely on seuran keskeistä toimintaa ja johtaa usein edelleen muihin seuran luottamustehtäviin.

Ehdotukset pyydetään toimittamaan 22.9.2018 mennessä seuran toimistoon osoitteeseen hallinto@duodecim.fi. Lyhyt esittely ehdokkaista on tervetullut, muttei välttämätön. Voit ottaa myös suoraan yhteyttä vaalivaliokuntaan.

Tarja Heiskanen-Kosma, vaalivaliokunnan puheenjohtaja